Homme, 27.03.2019 kell 23.59, lõppeb Hiiumaa valla 2019. a kaasava eelarve hääletus.
Külaselts MUHV esitas kaasavasse eelarvesse idee Harju tuuliku juurde uue külakiige ehitamiseks, teise piknikulaua paigaldamiseks ja tuuliku katuse teistkordseks tõrvamiseks.
Hääletus toimub volis.ee keskkonnas
https://www.volis.ee/gvolis/avalik/logout_view?kid=
Igal inimesel on võimalik hääletada kolme idee poolt. Oleme väga tänulikud, kui üks nendest häältest läheb meie idee poolt!
Kui ID kaardi PIN koodid on kadunud või sertifikaadid uuendamata, aga hääletada tahaks, siis seda saab teha ka kõigis vallamajades sekretäride juures (isikut tõendav dokument kaasa!)

 

Idee nimetus: Harju-Rätsepa tuuliku juurde uue külakiige ehitamine, tuuliku katuse tõrvamine ja piknikulaua paigaldamine

Olulisus: Külaseltsi Muhv sõlmis Emmaste Vallavalitsusega 2009. aastal rendilepingu ja avaliku kasutamise lepingu Harju külas asuva Harju-Rätsepa tuuliku kinnistu rentimiseks (31.10.2016 vallavolikogu otsusega  nr 161 „Vallavara tasuta kasutamise lepingu pikendamine“ on leping kehtiv kuni 28.01.2025). Tuuliku renoveeris Emmaste Vallavalitsus 2000. aastal ja 2012. aastal ehitas Maanteeamet tuuliku juurde liiklusohutust tagava parkimisplatsi.
Külaselts on aastate jooksul tuulikuplatsile rajanud külakiige, poomkiige ja välikäimla (2010. aastal PRIA meede 3.2.), uuendanud tuuliku infotahvli ja soetanud amortiseerunud piknikulaua asemele uue laua ja lisaks kaks istepinki (KOP projektid). Tuulik ja seda ümbritsev plats on väga populaarne külaelanike (eriti noorte ja väikeste laste ), suvehiidlaste ja turistide seas. Piknikulauda kasutavad tihti rattamatkajad puhke- ja söögipauside pidamiseks, kiikumas käivad Harju küla ja teiste ümberkaudsete külade lapsed ja noored, suvehiidlased ja turistid. Külaselts on korraldanud tuuliku juures rahvakalendri tähtpäevade tähistamist, millest osavõtt oli rahvarohke ja mille käigus oli ka tuulik avatud. Viimastel aastatel on kohaliku kogukonna liikmed korraldanud tuuliku juures Hiiumaa Kohvikutepäeva ühepäevakohvikut.
2016. aastal koostasime KOPi toetusega tuulikule Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud konserveerimiskava ning paigaldasime uue trepi ja platvormi (uuel platvormil on ajalooline kuju – platvorm on tagaseina laiune ja tal puudub piire). Täielikult amortiseerunud ja tormis purunenud tiivad paigaldas tuulikule 2016. aasta teisel poolel Emmaste Vallavalitsus oma eelarvevahenditega. Tööd teostas Lükkepakk OÜ. 2017. aastal saime KOPist toetuse tuuliku saba ja katuse vahetuseks, mille tulemusena on tuulik korda saanud.

2017. aasta suve lõpus purunes külakiik, mida üritasime 2018. aasta suveks omavahenditega taastada. Konsulteerides taastamistööde mahu ja hinna üle potensiaalse ehitajaga selgus, et kiige konstruktsioonid on siiski nii pehkinud, et kiige osaline remont ei ole võimalik ja tuleb ehitada uus kiik. Eelmisel suvel paigaldasime kiigele kiikumiseks köitest kiiged, mis on aga ajutine lahendus.

Sel kevadel saab kaks aastat tuuliku katuse vahetusest ja esmasest tõrvamisest ning tuuliku säilimise huvides on vajalik katus uuesti tõrvata. Lisaks soovime paigaldada tuuliku juurde lisaks olemasolevale piknikulauale veel ühe piknikulaua.

 Kirjeldus: tööde teostamiseks võtsime hinnapakkumise Lükkepakk OÜ-lt, kellel on kogemus külakiikede valmistamisel ning lisaks remontis sama firma ka tuulikut (omab Muinsuskaitseameti tegevusluba). Tööd on teostatavad 2019. aasta jooksul kahes etapis – kevadsuvel tuuliku katuse tõrvamine ja piknikulaua paigaldamine ning suve teises pooles kiige ehitamine (ehitaja on suvel hõivatud Saaremaal tuuliku ehitamisega).

Eelarve: vastavalt OÜ Lükkepakk 20.02.2019 hinnapakkumisele nr 5-19 oleks tööde maksumus 4212 eurot, millest katuse tõrvamine 756 eurot, külakiige valmistamine ja paigaldamine 2640 eurot ning palklaua valmistamine ja paigaldamine 816 eurot (hinnad koos käibemaksuga). Lisaks panustab kogukond vabatahtliku tööga tuuliku ümbruse ehitusjärgsel koristamisel ja avaliku tualeti lahtihoidmisel.

Categories: Uudised