Külaselt Muhv juhatus on 4 liikmeline:

1. Heli Lige – Muda küla

2. Eike Soomsalu – Ulja küla; tel

3. Heli Üksik – Harju küla; tel 5691 2640 või 469 7783

4. Vello Maripuu – Valgu küla; tel

Juhatus on valitud 06.02.2021 toimunud üldkoosolekul