Projekti eesmärk ja tulemused: Valgu seltsimaja esiküljele on paigaldatud vihmaveesüsteem, uued kõnniteed on parendatud ja tihendatud liivaga ning seltsimaja trepi katkised plaadid vahetatud.Tulemuseks on tervel majal ühetaoline tänapäevane vihmaveesüsteem, seltsimaja peatrepp on korrastatud ja turvaline ning uued kõnniteed on parendatud

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele: Külaselts MUHV rajas 2021. aasta kevadel seltsimaja ette uued, tänavakividest kõnniteed. Et tänavakivide vahel olev liiv püsiks ja kõnniteed kestaks soovime paigaldada seltsimaja esiküljele tänapäevase vihmaveesüsteemi. Lisaks parendame ja tihendame kõnnitee kivide vahed uue liivaga ning vahetame välja seltsimaja trepi katkised plaadid.Peale tehtud investeeringut on seltsimajal terviklik vihmaveesüsteem ning seltsimaja peatrepp on korrastatud ja turvaline.

Projekti kogumaksumus on kokku 1000 eurot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 850 eurot ja oamfinantseering 150 eurot.