Hea Emmaste valla elanik ja Emmaste valla sõber. 29. mail 2014. aastal algatas vallavolikogu uue arengukava koostamise. Sama aasta sügisel viisime läbi teemakoosolekud ning viis avalikku arutelu valla eri otskondades. Meie ühise töö tulemusena valmis 2015. aastal mahukas ja sisukas valla arengukava, mis on volikogu ja vallavalitsuse tegevuse alusdokumendiks ehk määrab ära, kuhu liigume. Nüüd on paras hetk tagasi vaadata. Volikogul ja vallavalitsusel aru anda arengukava täitmisest. Ning üheskoos otsustada, kas tulevikuplaanides tuleks sihte ümber seada. Ehk valla arengukava täiendada. Samal ajal on pooleli haldusreform, mille osas Emmaste volikogu otsustas üheks Hiiumaa vallaks vabatahtlikult mitte liituda. Kergeid valikuid meil edasise osas ei ole. Arvestades minimaalselt 5000 elaniku kriteeriumit ja haldusreformi piirkondliku komisjoni sõnumeid tuleb edasi “ujuda vastuvoolu”. Emmaste vald on haldussuutlik. Vallavolikogu ja -valitsus kavatsevad taotleda Emmaste valla iseseisva haldusüksusena jätkamiseks haldusreformi seaduses võimaldatud erandit. Enne tegutsemist tahaksime teada vallaelanike arvamusi, kuidas edasi minna. Loodame, et leiad võimaluse kogukonna koosolekul osaleda, kaasa mõelda, arutleda, küsida või vähemalt kuulata. Ainult üheskoos mõeldes, arutades ja tegutsedes saame endale meelepärase tuleviku kujundada.

Kogukonna koosolekud toimuvad, algusega kell 18:
Sõru muuseumis 1. veebruaril
Valgu seltsimajas 3. veebruaril 
Leisu koolimajas 8. veebruaril
Jausas, Hiiulink majas 9. veebruaril
Emmaste Vaba Aja Keskuses 15. veebruaril

Categories: Uudised