Külaselts MUHV üldkoosolek toimub 29. juunil 2022 kell 18.00 Valgu seltsimajas. Kvoorumi (vähemalt 12 liiget) puudumisel viiakse koosolek läbi kohal olevate liikmetega 29. juunil 2022 kell 18.15

Päevakord:

  1. Külaselts MUHV 2021. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
  2. Külaseltsi 2022. aasta plaanid
  3. Hiiumaa Muuseumi ettepanek Kroogi taluga seoses.
  4. 2023 on külaseltsi 25. juubeliaasta (selts on asutatud 06.02.1998). Mõtted ja ideed, mida sel puhul teha, on väga oodatud!
  5. Muud küsimused
Categories: Uudised