Talgukevad toob rõõmu ja elurikkust

Talgukevad on käes, kuid tänavu tuleb see teisiti. Kuna koroonaviiruse pandeemia jätkumine hoiab talgurahvast kodudes, toimub maikuu esimesel laupäeval, 1. mail Teeme Ära 2+2 talgupäev kõiki kehtivaid piiranguid järgides. Seekord saab igaüks korraldada oma isikliku talgupäeva kõige lähedasemate inimeste ringis, et ohutust tagades ja kevadtöid tehes pakkuda üksteisele hoolimist, õlatunnet ning koostegemise rõõmu.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juht Tarmo Tüür ütleb, et kuna tänavusel talgupäeval rahvakogunemisi planeerida ei saa, on igaühel võimalik pidada oma isiklik talgupäev. „Kõige olulisem on ohutu ja turvaline tegutsemine. Teeme Ära 2+2 talgupäev tähendab, et innustame eestimaalasi talgupäeva raames ette võtma kõiki kevadisi töid ja tegemisi, mis on jõukohased teha kahekesi, leibkonna või pere ringis – olgu selleks kodune suurpuhastus, aiatööd või muu,“ selgitas Tüür.

Nagu juba tavaks, saab igaüks talgupäeva raames ette võtta neid töid ja tegemisi, mis tema meelest vajavad just nüüd ära tegemist. Teeme Ära talgupäeva meeskonna tänavused üleskutsed seonduvad kõik hoolimisega – et hooliksime rohkem elukeskkonnast, toidust ja üksteisest. Kõiki kehtivaid piiranguid arvestades on sel kevadel talgupäeva raames kavas tähelepanu alla võtta igaühe looduskaitsega seonduvad tegevused ja toiduraiskamise vähendamine. Ühist õlatunnet tugevdab seegi, kui me kõik märgime oma hoolivad talguteod üle-eestilisele talgukaardile aadressil www.teemeara.ee

Igaühe looduskaitse
Üheks tänavuseks fookuseks on igaühe looduskaitse. Meie elukeskkond on iga aastaga muutumas üha tehnokraatlikumaks ja meid ümbritsevad maastikud monokultuursemaks. Ökoloogide kinnitusel on loodus jõudmas sellesse kriitilisse punkti, kus liigirikkuse kadu võib väga otseselt hakata mõjutama juba ka inimese eksistentsi. Muutused algavad pisikestest asjadest ja moodustavad kokku olulise mõjuga pöörde, olgu see siis soodsas või vähemsoodsas suunas. Soovides rohkem mitte kahjustada oma elukeskkonda, peaksime tegema kõik veelgi enam liigirikkuse hoidmiseks ja taastamiseks. Selleks saamegi ise väga palju ära teha – juba sel talgukevadel, sest igaühe looduskaitse algab meist igaühest.

Alustada võib mitmel moel, kasvõi väikese kodumaiste lillede või maitsetaimede kasti paigutamisest rõdule, mõne niitmata lapikese jätmisest maja ümber, et seal saaksid õitseda niidutaimed ja neid tolmeldada putukad. Rohkem teadlaste soovitusi elurikkuse toetamise kohta oma lähiümbruses leiab talguveebist.

Toiduraiskamise vähendamine
Rohetiigri algatusel pöörame tähelepanu toiduraiskamise vähendamisele. Oluliseks oskuseks on seejuures, kuidas anda uus elu meil kõigil igapäevaselt tekkivatele biojäätmetele – pärinegu need köögist või aiast. Kompostimine on looduslik protsess, mille käigus bakterid, mikroorganismid, seened ja vihmaussid loovad jäätmetest väärtusliku toitaineterikka mulla. Ja hea muld on hea toidu alguspunkt. Soovitusi kompostikasti ehitamiseks ja komposteerimisega alustamiseks leiab ka talguveebist.

Hoolime üksteisest
Üle aasta kestnud koroonaviiruse pandeemiast tulenevalt pöörame tänavu tähelepanu ka ohutusele ja turvalisusele, samuti vaimsele tervisele. Teeme seda kahel moel: esmalt pakkudes tuge, et talgud toimuksid 2+2 reeglit järgides võimalikult ohutult ka väikeses pereringis. Talguveebi oleme kogunud asjatundjate soovitusi, et paremini toime tulla olukorras, kus kogukonna koostegemistesse on olude sunnil jäänud pikem paus. Nõuanded, kuidas toetada ennast ja inimesi enda ümber, kuluvad praegusel ajal meile kõigile marjaks ära. Lisame oma igapäevamenüüsse vaimseid vitamiine, mida leiame ja mis meile sobivad! Teeme Ära talgupäeva meeskond usub, et turvaliselt korraldatud ühine mõtestatud tegevus on ka üks parimaid võimalusi üksteise toetamiseks.

Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev sai tõuke 2008. aasta suurest prügikoristusest ning sellele järgnenud 2009. aasta mõttetalgutest. Alates 2010. aastast on talgute korraldamine iga aktiivse kodaniku, kogukonna ja ühenduse võimalus midagi oma elukeskkonna heaks ise ära teha. Jätkuvalt on Teeme Ära talgupäeva eesmärgiks edendada vabatahtlikku tegevust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda ning tugevdades kohalikke kogukondi. Tänavu lisandub talgupäeva laiemale missioonile üksteise märkamine ja toetamine, et hoolival moel luua rõõmu koostegemisest ja värskes õhus viibimisest.

Lähem info 1. mail toimuva Teeme Ära 2+2 talgupäeva kohta on leitav talguveebist aadressil www.teemeara.ee.

Allikas: www.teemeara.ee

Loe lisaks:

Kompostimine

Niidulilled

 

Categories: Uudised