Külaselt Muhv juhatus on 4 liikmeline:

1. Heli Lige – Muda küla

2. Diana Leenurm – Harju küla; tel 5621 0620

3. Heli Üksik – Harju küla; tel 5691 2640 või 469 7783

4. Enn Sutting – Valgu küla; tel 5695 5795

Juhatus on valitud 2010 aasta üldkoosolekul