Projekti eesmärk: Valgu külas olev kasutusest väljaminev pakendijäätmemaja on ümber tõstetud parkimisplatsilt seltsimaja  taha, muudetud ümberehitusega ilmastikukindlaks ning kasutusse võetud külaseltsi inventari ja muude vahendite hoiuruumina.

Projekti kirjeldus: Oma 22 tegevusaasta jooksul on külaselts MUHV soetanud projektide ja omavalitsuse toetuse abil ning omavahendite arvelt erinevat inventari ja muid vahendeid oma tegevuste ja ürituste paremaks läbiviimiseks. Oleme soetanud 2 komplekti kokkupandavaid laudu ja pinke, 3 kokkupandavat valget plastlauda, ühe abilaua ja 30 lisatooli. Lisaks on seltsimaja puukuuris hoiul erineva pikkusega pingid nii siseruumides kui ka väliüritustel kasutamiseks, osa endise baari mööblist ning seltsi korraldatud (väli)ürituste jaoks annetatud mööblit ja seltsimajas sees erinevatest õpitubadest jäänud vahendid ja materjalid, mis on edasistes tegevustes kasutatavad, aga mille hoiustamiseks napib seltsimajas ruumi (endise väikese hoiuruumi asemele ehitasime remondi käigus duširuumi).

Praegu puudub seltsil korralik koht olemasoleva inventari hoidmiseks. Pingid ja osa baarimööblist on praegu tõstetud puukuuri, mis aga ei ole ilmastikukindel – laudise vahel on vahed ja sealt sajab sisse nii vihma kui lund, lisaks takistab inventari ladustamine küttepuude kättesaamist. Kokkupandavad lauad ja pingid ning uued valged lauad on praegu hoiul juhatuse liikmete kodudes. Selline korraldus on ebamugav, sest eeldab transpordi olemaolu enne iga üritust. Materjalid ja vahendid on seltsimajas kokku pakitud ja neid tõstetakse edasi-tagasi vastavalt võimalusele ja vajadusele, sest seltsimajas sees napib hoiuruumi.

Projekti investeeringuga soovib külaselts MUHV taaskasutusse võtta Valgu külas asuva ja aprilli lõpus kasutusest välja mineva pakendijäätmemaja (3,8 x 2,6 m), tõsta maja parkimisplatsilt seltsimaja taha, muuta see ümberehitamisega ilmastikukindlaks ja võtta kasutusele hoiuruumina. 

Projekti kogumaksumus on 2470 eurot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 2160 eurot ja külaseltsi omaosalus 160 eurot.

Taotlus